Disclaimer

Deze website is door Vrouw en Jacht met de grootste zorg samengesteld en is eigendom van Vrouw en Jacht. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of worden opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Vrouw en Jacht. Wijzigen van de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Vrouw en Jacht worden gewijzigd.

Vrouw en Jacht biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet eigendom zijn Vrouw en Jacht dienen enkel ter informatie voor de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Vrouw en Jacht onderhouden en Vrouw en Jacht heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Vrouw en Jacht geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Vrouw en Jacht garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Powered by SSOM